e-katalog - podmínky

Stránky katalog.zama.cz slouží pro prezentaci nabízeného zboží a nelze na nich uzavřít kupní smlouvu.

Objednávkový systém na těchto stránkách neslouží pro přímé objednávky zboží, ale pouze jako e-katalog zboží, pomocí kterého můžete jednoduše vytvořit poptávku zde prezentovaného zboží. Po dokončení čtvrtého kroku v košíku bude Vaše poptávka zaslána na e-mail obchod@zama.cz, kde si ji převezme obchodník, který Vás bude následně kontaktovat.

Ochrana osobních údajů:
- Poptávající souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly firmou ZAMA s.r.o. zpracovány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
- Poptávající souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a adresa pro doručení zboží, případně i další, které sdělil firmě ZAMA s.r.o. v souvislosti s odesláním poptávky (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
- Poptávající souhlasí se zpracováním osobních údajů firmou ZAMA s.r.o., pro účely zaslání nabídky.
- Poptávající je oprávněn ke změně ve svých osobních údajích. Poptávající prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k firmě ZAMA s.r.o. odvolat písemným oznámením doručeným na adresu firmy ZAMA s.r.o.
- Zpracováním osobních údajů kupujícího může ZAMA s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele nabídky.
- Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
- Požádá-li poptávající o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu firma ZAMA s.r.o. povinna tuto informaci předat. ZAMA s.r.o. má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
- Poptávající může firmě ZAMA s.r.o. sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení na elektronickou adresu, kterou firma ZAMA s.r.o. získala v souvislosti s odesláním poptávky.

 

V Jilemnici, 1. 7. 2017

 

Počítače

V našem kamenném obchodě prodáváme PC sestavy, notebooky,
tablety, tiskárny, inkousty, tonery, síťové komponenty, software aj.
Poskytujeme záruční a pozáruční servis včetně poradenství.
Konfigurujeme a spravujeme počítačové sítě.
V nabízeném sortimentu zboží a služeb se orientujeme nejen
na domácnosti, ale i na firmy a státní organizace.

další informace

Jsme prodejcem
nejenom těchto značek...

Acer Canon Logitech Microsoft Zyxel
Dell Lenovo Hewlett Packard Asus Samsung
Western Digital Seagate APC Belkin Verbatim
< >