O společnosti

Firma ZAMA s.r.o. vznikla v roce 1993. Od roku 1996 působíme aktivně v oblasti zakázkového zpracování účetnictví a mezd, a to především v Jilemnici, ve Vrchlabí a blízkém okolí.

V současné době dlouhodobě spolupracujeme s více než 40 klienty, mezi kterými jsou jak větší společnosti s obratem nad 100 mil. Kč, tak i drobné firmy živnostníků. V portfoliu našich klientů jsou zastoupeny i společnosti se zahraniční účastí. Rozsah využití služeb si každý klient zvolí podle vlastních potřeb a možností. Méně náročným klientům zpracováváme příkladně jen daňovou evidenci (resp. evidenci příjmů) vč. přiznání k daním z příjmů fyzických osob, nebo pouze mzdovou agendu ap. Oproti tomu nejnáročnějším klientům provádíme kompletní dvojjazyčné zpracování účetnictví vč. převodu do jimi stanovených reportů a všech souvisejících evidencí, veškerá daňová přiznání, všechny povinné přílohy k přiznání k dani z příjmů (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha vč. cash flow), výroční zprávu, zajištění auditu, evidenci skladového hospodářství, proúčtování výroby, kompletní zpracování mezd a personalistiky, všechny úhrady vč. plateb do zahraničí, pravidelné informování o likviditě firmy a poradenství. Veškeré požadované výstupy předáváme buď v tištěné podobě, nebo elektronicky. Zasílání vyplněných formulářů či jiných výstupních sestav vyžadovaných státními institucemi provádíme po předchozím souhlasu klienta sami. Příkazy k úhradě za klienty provádíme po dohodě sami, nebo jim je předáváme v tištěné podobě, elektronicky importované do Excelu, příp. v souborech určených pro import do bankovního programu. Podle požadavků klientů jednáme s finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami i ostatními institucemi, a to jak při provádění kontrol, tak ve správních záležitostech. Tím umožňujeme našim klientům plně se soustředit na svou podnikatelskou činnost bez zbytečné administrativní zátěže vyžadované našimi neustále se měnícími zákony především v oblasti daní, účetnictví, mezd a sociálního, nemocenského i zdravotního pojištění zaměstnanců.

Nespornou výhodou naší firmy je skutečnost, že zkušený tým našich pracovníků, řešící často složité účetní případy u větších firem, přenáší takto nabyté zkušenosti i na menší firmy, u kterých je výskyt složitých účetních případů spíše nárazový. Periodu zpracování účetnictví určuje klient podle svých možností a potřeb. Na konci každé této periody (nejčastěji se jedná o kalendářní měsíc nebo čtvrtletí) poskytujeme účetní uzávěrku s aktuálním výsledkem hospodaření. Zbývá tedy vždy dostatek času i prostoru na provedení takových rozhodnutí, kterými lze v průběhu roku ovlivnit základ daně, případně vytvořit dostatečnou finanční rezervu při významném zvýšení daňové povinnosti. To považujeme za velkou přednost proti jiným účetním firmám, které tyto údaje poskytují svým klientům až koncem roku, nebo dokonce až po celkové uzávěrce v březnu následujícího roku, když už prakticky nelze základ daně nijak ovlivnit a někdy ani získat dostatek finančních prostředků na úhradu nečekaně vysoké daně z příjmu.

Klientům nabízíme individuální přístup k jejich požadavkům a potřebám a příznivé ceny. Naším hlavním cílem je spokojený zákazník. Naprostou samozřejmostí je plná odpovědnost za správnost provedených prací a za dodržování termínů daných ze zákona vůči státním institucím.

 

 

Ekonomické služby

Poskytujeme kompletní služby v oblasti účetnictví, daňové
evidence, personalistiky a mezd pro podnikatele, od drobných
živnostníků až po větší společnosti, i pro neziskové organizace.
Všem klientům nabízíme individuální přístup k jejich požadavkům
a potřebám.

další informace